Fejl: Du skal aktivere JavaScript for at kunne anvende dette websted. Klik her for anvisninger om aktivering af JavaScript.
Har du glemt dit Min Sundhedsplatform-brugernavn?
MyChart ® Epic Systems Corporation

Velkommen til
Min Sundhedsplatform

Min Sundhedsplatform er for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler eller Region Sjællands sygehuse.

Se en film om hvordan du logger på
Min Sundhedsplatform og hvordan du finder hjælp

Log på med NemID


Hvis du oplever tekniske fejl så klik her.

Hent app

Med appen MinSP, får du nem og hurtig adgang til Min Sundhedsplatform på din smartphone.

Tilbage til forsiden


Dine muligheder i Min Sundhedsplatform
Med Min Sundhedsplatform har du en digital mulighed for at se en del af dine helbredsoplysninger. Når du er i et aktuelt forløb på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du desuden skrive til sundhedspersonalet på den afdeling, du er tilknyttet.
Du vil få svar indenfor tre hverdage.

I Min Sundhedsplatform kan du også:

Det er er ikke alle aftaler, der fremgår af Min Sundhedsplatform, fx fremgår aftaler om indlæggelse og operation ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller eboks.dk, hvor der kan ligge indkaldelser. Uanset om en indkaldelse fremgår af Min SP eller ej, kan der også ligge information på borger.dk eller eboks.dk, som du bør være opmærksom på inden en undersøgelse eller behandling.

Når din behandling er afsluttet
Du kan logge på Min Sundhedsplatform og se dine sundhedsoplysninger osv. uanset, om du er i behandling eller ej, men du mister adgangen til at sende beskeder til sundhedspersonalet, når du ikke længere har et aktivt forløb på et hospital i Region Sjælland eller Region Hovedstaden.

Hvis du flytter til en anden region
Du kan stadig logge på Min Sundhedsplatform, hvis du flytter til en anden region.

Tekniske krav til adgang
Du kan få adgang til Min Sundhedsplatform via en PC, tablet eller smartphone.

Log på med NemID
Du logger på Min Sundhedsplatform med NemID.
Du kan få NemID, når du:

Se mere om NemID på www.nemid.nu/dk-da.

Hvorfor skal jeg acceptere vilkår og betingelser?
Første gang du logger på Min Sundhedsplatform, bliver du bedt om at acceptere vilkår og betingelser for brug af Min Sundhedsplatform. Ved at acceptere vilkår og betingelser giver du samtykke til, at den skriftlige kommunikation mellem dig og sundhedspersonalet fortrinsvis foregår via Min Sundhedsplatform. Du har naturligvis stadigvæk muligheden for at henvende dig til sundhedspersonalet via telefon eller på andre måder, hvis du har behov for det.

Datasikkerhed på Min Sundhedsplatform
Dine personlige oplysninger i Min Sundhedsplatform bliver behandlet sikkert og efter persondatalovens forskrifter. Min Sundhedsplatform er desuden underlagt de samme høje sikkerhedskrav som patientjournaler. Når du er logget på Min Sundhedsplatform, vil du automatisk blive logget af efter et tidsrum uden aktivitet. Det anbefales, at du logger af, når du forlader din computer, og at du lukker for browseren, hvis du anvender en offentlig computer, for eksempel på biblioteket. Dine beskeder og eventuelle svar bliver gemt i din patientjournal. Det giver mulighed for, at du og sundhedspersonalet efterfølgende kan se dialogen. Personlige data, som for eksempel navn eller e-mailadresse, vil ikke blive videregivet til uvedkommende.Dine personlige oplysninger i Min Sundhedsplatform bliver behandlet sikkert og efter persondatalovens forskrifter. Personlige data, som for eksempel navn eller e-mailadresse, vil ikke blive videregivet til uvedkommende.

Opbevaring af oplysninger om din brug af Min Sundhedsplatform
Min Sundhedsplatform gemmer oplysninger om, hvordan du bruger Min Sundhedsplatform. Det vil sige oplysninger om hvilke sider, du har besøgt, og hvilke tjenester, du bruger på Min Sundhedsplatform. Oplysningerne bliver gemt for at kunne leve op til lovkravene om behandling af personoplysninger herunder vores oplysningspligt over for dig.

Hvem kan få adgang til Min Sundhedsplatform?
Medmindre du har givet andre adgang med en fuldmagt er det kun dig, der har adgang til Min Sundhedsplatform. Det sundhedsfaglige personale kan kommunikere med dig via Min Sundhedsplatform i forbindelse med et konkret behandlingsforløb. Men det sundhedsfaglige personale har ikke adgang til det, du selv kan se i Min Sundhedsplatform.

Hvem kan jeg give fuldmagt til?
Du kan give fuldmagt til, at pårørende eller andre over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Læs mere om, hvordan du giver fuldmagt på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.

Adgang for forældre i barnets Min Sundhedsplatform
Som forælder har du mulighed for at få adgang til dit barns profil på Min Sundhedsplatform. Det forudsætter, at dit barn er under 15 år, og at du har forældremyndigheden over barnet. Læs mere om, hvordan du får adgang til dit barns profil på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.

Adgang for plejeforældre til børn under 15 år
Som plejeforælder har du mulighed for at få adgang til dit plejebarns profil på Min Sundhedsplatform. Det forudsætter, at barnet er under 15 år. Desuden skal forældremyndighedshaver (typisk de biologiske forældre) underskrive en fuldmagtserklæring, ligesom du skal underskrive en aftaleerklæring

Begrænset adgang til Min Sundhedsplatform eller deaktivering af adgang
Sundhedspersonalet har ret til at begrænse din adgang til Min Sundhedsplatform, så du kun har mulighed for at se dine oplysninger og fx ikke kan sende beskeder. Sundhedspersonalet har også ret til i helt særlige tilfælde at deaktivere din profil.

Personalet kan deaktivere din adgang til Min Sundhedsplatform i følgende situationer:

Du vil modtage en advarsel, før din profil bliver blokeret.

De samme regler gælder for personer, der har fuldmagt til dine oplysninger i Min Sundhedsplatform.

Berigtigelse af oplysninger
Oplysningerne i Min Sundhedsplatform kommer fra din patientjournal. Ifølge lovgivningen må oplysninger i patientjournalen ikke slettes eller gøres ulæselige. Hvis det er nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Rettelser i Min Sundhedsplatform
Hvis du har rettelser til oplysningerne i Min Sundhedsplatform - og dermed også til oplysningerne i din journal – skal du hurtigst muligt kontakte sundhedspersonalet. Dine rettelser vil komme til at stå som en tilføjelse, således at den ovennævnte lovgivning om oplysninger i patientjournalen overholdes.

Klagemuligheder
Du kan klage over forhold vedrørende Min Sundhedsplatform til det afsnit, den afdeling eller ambulatorium, du er tilknyttet. Du kan også sende en klage til hospitalsdirektionen. Hvis du mener, at oplysningerne i din patientjournal er forkerte, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.Du kan se mere om dette på www.stps.dk. Her kan du også finde et klageskema og udfylde skemaet via NemID

Informationssikkerhedspolitik
Du kan se Region Sjællands og Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik på henholdsvis www.regionsjaelland.dk og www.regionh.dk.

Min Sundhedsplatform bruger cookies
Min Sundhedsplatform bruger cookies, og første gang, du besøger Min Sundhedsplatform, modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en kode, der lagres på din computer, og som registrerer dig som en unik bruger, når du er på internettet. Den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer til din computer.

Hvad bruger Min Sundhedsplatform cookies til?
Cookies er med til at fortælle Min Sundhedsplatform om dit besøg og din adfærd på portalen. Vi registrerer ingen personlige oplysninger ved hjælp af cookies, men bruger den statistiske viden til at forbedre brugeroplevelsen på minsundhedsplatform.dk. Vi indsamler for eksempel informationer om, hvornår og hvor lang tid, du er på portalens enkelte sider, hvilke og hvor mange sider og tjenester, du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og hvilket styresystem, du bruger, samt hvilken IP-adresse, din computer har. På Min Sundhedsplatform bruger vi også cookies til at sikre, at vores tjenester fungerer, som de skal rent teknisk.

Kan du undgå cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra Min Sundhedsplatform, kan du blokere for alle fremtidige cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at brugeroplevelsen ikke er god, når du har blokeret for cookies, og derfor anbefaler vi ikke, at du gør det.