View in English
 Fejl: Du skal aktivere JavaScript for at kunne anvende dette websted. Klik her for anvisninger om aktivering af JavaScript.
Har du glemt dit Min Sundhedsplatform-brugernavn?
MyChart ® Epic Systems Corporation

Velkommen til
Min Sundhedsplatform

Min Sundhedsplatform er for dig, der er patient på et af Region Hovedstadens hospitaler eller Region Sjællands sygehuse.

Læs om Min Sundhedsplatform

Log på med NemID


Hvis du oplever tekniske fejl så klik her.

Tilbage til forsiden


Med Min Sundhedsplatform har du en digital mulighed for at se dine egne helbredsoplysninger og kommunikere med sundhedspersonalet på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Du kan således se et udsnit af dine helbredsoplysninger i Min Sundhedsplatform. Når du er i et aktuelt forløb på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du desuden skrive til sundhedspersonalet og tage aktiv del i undersøgelser og behandling m.v. En lægesekretær, der arbejder i det eller de afsnit, du er tilknyttet, modtager din besked. Såfremt lægesekretæren ikke kan give dig svar, bliver din besked sendt videre til den relevante sundhedsperson. Du vil så få svar i Min Sundhedsplatform fra denne sundhedsperson. Sundhedspersonalet bestræber sig på at svare på beskeder indenfor tre hverdage. Du har mulighed for at give fuldmagt til pårørende, så de kan se dine helbredsoplysninger i Min Sundhedsplatform samt kommunikere med sundhedspersonalet.


Du vælger selv, om du vil orienteres per e-mail, når der er nyt i Min Sundhedsplatform. Du vil fortsat modtage nogle indkaldelsesbreve og andre breve fra hospitalerne i Region Hovedstaden eller Region Sjælland i din e-boks eller som fysisk post.

Du kan stadig logge på Min Sundhedsplatform, hvis du flytter region. Men du mister adgangen til at kommunikere med sundhedsvæsenet, hvis ikke du har et aktivt forløb i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden.


Du kan få adgang til Min Sundhedsplatform via en PC med en tidssvarende browser.Du logger på Min Sundhedsplatform med NemID.
Du kan få NemID, når du:

Se mere om NemID på www.nemid.nu/dk-da.

Første gang du logger med NemID på Min Sundhedsplatform, bliver du bedt om at acceptere vilkår og betingelser for brug af Min Sundhedsplatform. Ved at acceptere vilkår og betingelser giver du samtykke til, at kommunikationen mellem dig og sundhedspersoner om testresultater og spørgeskemaer med mere fortrinsvis foregår via Min Sundhedsplatform. Du har naturligvis stadigvæk muligheden for at henvende dig til sundhedspersonalet via telefon eller på andre måder, hvis du har behov for det.

Dine personlige oplysninger i Min Sundhedsplatform bliver behandlet sikkert og fortroligt og efter persondatalovens forskrifter. Min Sundhedsplatform er desuden underlagt de samme strenge og høje sikkerhedskrav som patientjournaler. Når du er logget på Min Sundhedsplatform, vil du automatisk blive logget af efter et tidsrum uden aktivitet. Det anbefales, at du logger af Min Sundhedsplatform, når du forlader din computer. Det anbefales ligeledes at lukke for browseren, såfremt du anvender en offentlig computer, for eksempel biblioteket. Mail-dialoger via Min Sundhedsplatform bliver gemt i din patientjournal. Det giver mulighed for, at du og sundhedspersonalet efterfølgende kan se dialogen i din patientjournal. Personlige data, som for eksempel navn eller e-mailadresse, vil ikke blive videregivet til uvedkommende. I Sundhedsplatformen trækkes rapporter til statistik både for at måle effekten af Min Sundhedsplatform og for at forbedre Min Sundhedsplatform.

Min Sundhedsplatform gemmer oplysninger om, hvordan du bruger Min Sundhedsplatform. Det vil sige oplysninger om hvilke sider, du har besøgt, og hvilke tjenester, du bruger på Min Sundhedsplatform. Oplysningerne bliver gemt for at kunne leve op til lovkravene om behandling af personoplysninger herunder vores oplysningspligt over for dig.

Medmindre du har givet andre adgang med en fuldmagt er det kun dig, der har adgang til Min Sundhedsplatform. Det sundhedsfaglige personale kan kommunikere med dig via Min Sundhedsplatform i forbindelse med et konkret behandlingsforløb. Men det sundhedsfaglige personale har ikke adgang til det, du selv kan se i Min Sundhedsplatform.

Du kan give fuldmagt til, at dine pårørende eller andre fortrolige over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. For at give fuldmagt skal du udfylde en fuldmagtserklæring, som du enten kan få på hospitalet eller i ambulatoriet, ringe og få tilsendt eller printe ud fra Min Sundhedsplatforms hjemmeside. Den, du ønsker at give fuldmagt til, skal også underskrive erklæringen. Samtidig skal vedkommende møde op på hospitalet og vise legitimation til sundhedspersonalet. Fuldmagten er tidsbegrænset til 1 år og skal herefter fornyes. Den, der har fuldmagt, får en påmindelse nogen tid før udløb. En fornyelse kræver ikke et personligt fremmøde. Det er nok, at en ny fuldmagtserklæring sendes i underskrevet stand.

Du skal være fyldt 18 år for at kunne give fuldmagt til, at andre kan se oplysningerne om dig i Min Sundhedsplatform. Unge 15-17 årige kan derfor ikke give fuldmagt til, at andre, herunder deres forældre, kan få adgang til at se oplysningerne om dem i Min Sundhedsplatform.

Som forælder har du mulighed for at få adgang til dit barns profil på Min Sundhedsplatform. Det forudsætter, at dit barn er under 15 år, og at du har forældremyndigheden over barnet. Når dit barn fylder 15 år, udløber adgangen automatisk. Fra barnet/den unge fylder 15 år, har han/hun selv adgang til Min Sundhedsplatform. For at få adgang til dit barns profil, skal du udfylde og underskrive en erklæring, som du kan få på hospitalet. Erklæringen skal afleveres igen på hospitalet. Hver forælder skal udfylde erklæringen for at kunne tilgå barnets profil. Hvis du har flere børn og ønsker at kunne tilgå alle dine børns profiler, skal du udfylde en erklæring for hvert barn.


Forældres adgang til deres barns oplysninger i Min Sundhedsplatform kan afbrydes:

Forældres adgang til deres barns oplysninger i Min Sundhedsplatform er ikke reguleret af en lov. Ifølge Sundhedsloven kan forældres adgang til aktindsigt i deres barns patientjournal dog begrænses. Det beror derfor på en konkret vurdering, hvorvidt forældre kan få adgang til deres barns profil, og denne konkrete vurdering foretages, hver gang en behandlingsrelation starter.

Sundhedspersonalet har ret til at reducere din adgang til at skrive og sende beskeder i Min Sundhedsplatform, så du kun har mulighed for at læse/se dine oplysninger, det vil sige kun se-adgang. Sundhedspersonalet har også ret til i helt særlige tilfælde at deaktivere din profil på Min Sundhedsplatform.

Personalet kan deaktivere din adgang til Min Sundhedsplatform i følgende situationer:

Personalet er berettiget til at blokere din mulighed for at skrive og sende beskeder i Min Sundhedsplatform eller helt at deaktivere din adgang til Min sundhedsplatform i en periode, hvis du udviser chikanøs eller truende adfærd. Det kan for eksempel være ved at sende et meget stort antal e-mails med intetsigende indhold over en lang periode. Du vil dog modtage en advarsel, før din profil bliver blokeret. Samme regler gælder for personer, der har fuldmagt til dine oplysninger i Min Sundhedsplatform.

Hvis du registrerer målinger som fx blodtryk, puls og vægt, vil disse målinger først blive set af en sundhedsfaglig ved dit næste besøg, med mindre andet er aftalt.

Oplysningerne i Min Sundhedsplatform kommer fra din patientjournal. Ifølge lovgivningen må oplysninger i patientjournalen ikke slettes eller gøres ulæselige. Hvis det er nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Hvis du har rettelser til oplysningerne i Min Sundhedsplatform - og dermed også til oplysningerne i din journal – skal du hurtigst muligt kontakte sundhedspersonalet. Dine rettelser vil komme til at stå som en tilføjelse, således at den ovennævnte lovgivning om oplysninger i patientjournalen overholdes.

Du kan klage over forhold vedrørende Min Sundhedsplatform til det afsnit eller den afdeling eller ambulatorium, du er tilknyttet. Du kan også sende en klage til hospitalsdirektionen. Hvis du mener, at oplysningerne i din patientjournal er forkerte, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan se mere om dette på www.stps.dk. Her kan du også finde et klageskema og udfylde skemaet via NemID

Du kan se Region Sjællands og Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik på henholdsvis www.regionsjaelland.dk og www.regionh.dk.

Min Sundhedsplatform bruger cookies. En cookie er en kode, der lagres på din computer, og som registrerer dig som en unik bruger, når du er på internettet. Den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer til din computer. Cookies gør det nemmere for dig at bruge internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. En hjemmeside kan med andre ord bruge cookies til at huske information om dine præferencer. Det kan eksempelvis være hvilken webbrowser, du bruger, hvilke sider du klikker på, eller hvilke emner, du søger efter.

Første gang, du besøger Min Sundhedsplatform, modtager du automatisk en eller flere cookies. Cookies er med til at fortælle Min Sundhedsplatform om dit besøg og din adfærd på portalen. Vi registrerer ingen personlige oplysninger ved hjælp af cookies, men bruger den statistiske viden til at forbedre brugeroplevelsen på sundhed.dk. Vi indsamler for eksempel informationer om, hvornår og hvor lang tid, du er på portalens enkelte sider, hvilke og hvor mange sider og tjenester, du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og hvilket styresystem, du bruger, samt hvilken IP-adresse, din computer har. På Min Sundhedsplatform bruger vi også cookies til at sikre, at vores tjenester fungerer, som de skal rent teknisk.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra Min Sundhedsplatform, kan du blokere for alle fremtidige cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at brugeroplevelsen ikke er god, når du har blokeret for cookies, og derfor anbefaler vi ikke, at du gør det.