Fejl: aktivér cookies for at logge ind på Min Sundhedsplatform.

Vilkår & betingelser for brug af Min Sundhedsplatform

Adgang og indhold
Dine muligheder i Min Sundhedsplatform
Når din behandling er afsluttet
Begrænset adgang til Min Sundhedsplatform eller deaktivering af adgang
Hvis du flytter til en anden region
Tekniske krav til adgang
Log på med NemID
Hvorfor skal jeg acceptere vilkår og betingelser?
Adgang med fuldmagt
Hvem kan få adgang til Min Sundhedsplatform?
Hvem kan jeg give fuldmagt til?
Adgang for forældre i barnets Min Sundhedsplatform
Adgang for plejeforældre til børn under 15 år
Rettelser til eller klage over oplysninger i patientjournalen
Informationssikkerhedspolitik
Berigtigelse af oplysninger
Rettelser i Min Sundhedsplatform
Klagemuligheder
Datasikkerhed på Min Sundhedsplatform
Informationssikkerhedspolitik
Behandling af dine personlige oplysninger
Du bliver automatisk logget ud
Meddelelser gemmes i din patientjournal
Opbevaring af din adresse og kontaktoplysninger
Opbevaring af oplysninger om din brug af Min Sundhedsplatform
Cookies i Min Sundhedsplatform
Min Sundhedsplatform bruger cookies
Hvad Min Sundhedsplatform bruger cookies til?
Min Sundhedsplatform anvender kun teknisk nødvendige cookies
Kan du undgå cookies?

Dine muligheder i Min Sundhedsplatform

Med Min Sundhedsplatform har du en digital mulighed for at se en del af dine sundhedsoplysninger. Når du er i et aktuelt forløb på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, kan du desuden skrive til sundhedspersonalet på den afdeling, du er tilknyttet. Du vil få svar indenfor tre hverdage.

På Min Sundhedsplatform kan du også:

 • se kommende aftaler, aflyse aftaler og booke aftaler til visse undersøgelser
 • se prøvesvar med eventuelle kommentarer fra hospitalet
 • læse journalnotater fra ambulante besøg eller indlæggelser og se eventuelle journalnotater
 • modtage, udfylde og returnere spørgeskemaer
 • modtage notifikationer på e-mail, når der er nyt i Min Sundhedsplatform – eller fravælge det
 • se hvem, der har læst i din journal.

Det er er ikke alle aftaler, der fremgår af Min Sundhedsplatform, fx fremgår aftaler om indlæggelse og operation ikke. Det er derfor vigtigt, at du fortsat tjekker borger.dk eller e-Boks.dk, hvor der kan ligge indkaldelser. Uanset om en indkaldelse fremgår af Min Sundhedsplatform eller ej, kan der også ligge information på borger.dk eller e-Boks.dk, som du bør være opmærksom på inden en undersøgelse eller behandling.

Tilbage til toppen

Når din behandling er afsluttet

Du kan logge på Min Sundhedsplatform og se dine sundhedsoplysninger osv. uanset, om du er i behandling eller ej, men du mister adgangen til at sende beskeder til sundhedspersonalet, når du ikke længere er i gang med et forløb på et hospital i Region Sjælland eller Region Hovedstaden.

Tilbage til toppen

Begrænset adgang til Min Sundhedsplatform eller deaktivering af adgang

Sundhedspersonalet har ret til at begrænse din adgang til Min Sundhedsplatform, så du kun har mulighed for at se dine oplysninger og fx ikke kan sende beskeder. Sundhedspersonalet har også ret til i helt særlige tilfælde at deaktivere din profil.

Personalet kan deaktivere din adgang til Min Sundhedsplatform i følgende situationer:

 • hvis du selv ønsker, at din adgang til Min Sundhedsplatform lukkes
 • hvis du misbruger Min Sundhedsplatform i et stort omfang
 • ved dødsfald

Du vil modtage en advarsel, før din profil bliver blokeret.

De samme regler gælder for personer, der har fuldmagt til dine oplysninger i Min Sundhedsplatform.

Tilbage til toppen

Hvis du flytter til en anden region

Du kan stadig logge på Min Sundhedsplatform, hvis du flytter til en anden region.

Tilbage til toppen

Tekniske krav til adgang

Du kan få adgang til Min Sundhedsplatform via en PC, tablet eller smartphone.

Tilbage til toppen

Log på med NemID

Du logger på Min Sundhedsplatform med NemID.
Du kan få NemID, når du:

 • er 15 år eller derover
 • har et dansk cpr-nummer

Se mere om NemID på nemid.nu/dk.

Tilbage til toppen

Hvorfor skal jeg acceptere vilkår og betingelser?

Første gang du logger på Min Sundhedsplatform, bliver du bedt om at acceptere vilkår og betingelser for brug af Min Sundhedsplatform. Ved at acceptere vilkår og betingelser giver du samtykke til, at den skriftlige kommunikation mellem dig og sundhedspersonalet fortrinsvis foregår via Min Sundhedsplatform. Du har naturligvis stadigvæk muligheden for at henvende dig til sundhedspersonalet via telefon eller på andre måder, hvis du har behov for det.

Tilbage til toppen

Hvem kan få adgang til Min Sundhedsplatform?

Medmindre du har givet andre adgang med en fuldmagt, er det kun dig, der har adgang til Min Sundhedsplatform. Sundhedspersonalet kan kommunikere med dig via Min Sundhedsplatform i forbindelse med et konkret behandlingsforløb. Men sundhedspersonalet har ikke adgang til det, du selv kan se i Min Sundhedsplatform.

Tilbage til toppen

Hvem kan jeg give fuldmagt til?

Du kan give fuldmagt til, at pårørende eller andre over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Læs mere om, hvordan du giver fuldmagt på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.

Tilbage til toppen

Adgang for forældre i barnets Min Sundhedsplatform

Du kan give fuldmagt til, at pårørende eller andre over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Læs mere om, hvordan du giver fuldmagt på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.

Tilbage til toppen

Adgang for plejeforældre til børn under 15 år

Som plejeforælder har du mulighed for at få adgang til dit plejebarns profil på Min Sundhedsplatform. Det forudsætter, at barnet er under 15 år. Desuden skal forældremyndighedshaver (typisk de biologiske forældre) underskrive en fuldmagtserklæring, ligesom du skal underskrive en aftaleerklæring.

Tilbage til toppen

Berigtigelse af oplysninger

Oplysningerne i Min Sundhedsplatform kommer fra din patientjournal. Ifølge lovgivningen må oplysninger i patientjournalen ikke slettes eller gøres ulæselige. Hvis det er nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, skal det ske på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Tilbage til toppen

Rettelser i Min Sundhedsplatform

Hvis du har rettelser til oplysningerne i Min Sundhedsplatform - og dermed også til oplysningerne i din journal – skal du hurtigst muligt kontakte sundhedspersonalet. Dine rettelser vil komme til at stå som en tilføjelse, således at den ovennævnte lovgivning om oplysninger i patientjournalen overholdes.

Tilbage til toppen

Klagemuligheder

Du kan klage over forhold vedrørende Min Sundhedsplatform til det afsnit, den afdeling eller ambulatorium, du er tilknyttet. Du kan også sende en klage til hospitalsdirektionen. Hvis du mener, at oplysningerne i din patientjournal er forkerte, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan se mere om dette på www.stps.dk. Her kan du også finde et klageskema og udfylde skemaet via NemID

Tilbage til toppen

Informationssikkerhedspolitik

Du kan se Region Sjællands og Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik på henholdsvis regionsjaelland.dk og regionhovedstaden.dk

Tilbage til toppen

Behandling af dine personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger i Min Sundhedsplatform bliver behandlet sikkert og fortroligt og efter persondatalovens forskrifter. Min Sundhedsplatform er desuden underlagt de samme strenge og høje sikkerhedskrav som patientjournaler.

Tilbage til toppen

Du bliver automatisk logget ud

Når du er logget på Min Sundhedsplatform, vil du automatisk blive logget af efter et 10 minutter uden aktivitet. Det anbefales, at du logger af, når du forlader din computer, og at du lukker for browseren, hvis du anvender en offentlig computer, for eksempel på biblioteket

Tilbage til toppen

Meddelelser gemmes i din patientjournal

Meddelelser, du sender og modtager via Min Sundhedsplatform, bliver gemt i din patientjournal. Det giver mulighed for, at du og sundhedspersonalet efterfølgende kan se dialogen i journalen.

Tilbage til toppen

Opbevaring af din adresse og kontaktoplysninger

Vi har en række kontaktoplysninger om dig, som du kan se på siden Mine kontaktoplysninger, når du er logget ind på Min Sundhedsplatform:

 • Din postadresse får vi fra CPR-/folkeregisteret. Den kan du ikke ændre i Min Sundhedsplatform.
 • Telefonnumre og e-mailadresse har du enten selv indtastet i Min Sundhedsplatform, eller sundhedspersonalet har spurgt dig om disse oplysninger og registreret dem.

Nogle afdelinger bruger dit telefonnummer til at kontakte dig vedrørende aftaler og andet praktisk. Vi bruger din e-mailadresse til at sende dig påmindelser om nyt i Min Sundhedsplatform. Påmindelserne indeholder ikke personfølsomme oplysninger om dit helbred eller hvilken afdeling, du er i behandling i.

Tilbage til toppen

Opbevaring af oplysninger om din brug af Min Sundhedsplatform

Min Sundhedsplatform gemmer oplysninger om, hvordan du bruger Min Sundhedsplatform. Det vil sige oplysninger om hvilke sider, du har besøgt, og hvilke tjenester, du bruger på Min Sundhedsplatform. Oplysningerne bliver gemt for at kunne leve op til lovkravene om behandling af personoplysninger herunder vores oplysningspligt over for dig

Tilbage til toppen

Min Sundhedsplatform bruger cookies

Min Sundhedsplatform bruger cookies. En cookie er en kode, der lagres på din computer og som registrerer dig som en unik bruger, når du er på internettet.

Cookies kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer til din computer. De gør det nemmere for dig at bruge internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. En hjemmeside bruger cookies til at huske information om dine præferencer, det kan eksempelvis være hvilken webbrowser, du bruger (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el.lign.), hvilke sider du klikker på, eller hvilke emner, du søger efter.

Tilbage til toppen

Hvad Min Sundhedsplatform bruger cookies til

Første gang du besøger Min Sundhedsplatform, modtager du automatisk én eller flere cookies. Cookies er med til at fortælle Min Sundhedsplatform om dit besøg og din adfærd på portalen. Vi registrerer ingen personlige oplysninger ved hjælp af cookies, men bruger den statistiske viden til at forbedre brugeroplevelsen. Vi indsamler f.eks. informationer om, hvornår og hvor lang tid du er på de enkelte sider, hvilke og hvor mange sider og tjenester du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og hvilket styresystem du bruger, samt hvilken IP-adresse din computer har. På Min Sundhedsplatform bruger vi også cookies til at sikre, at vores tjenester fungerer, som de skal rent teknisk

Tilbage til toppen

Min Sundhedsplatform anvender kun teknisk nødvendige cookies

Min Sundhedsplatform anvender følgende teknisk nødvendige cookies som du kan læse mere om på siden ”Datasikkerhed og cookies”:


 • Identifikation og Autorisation
  • MyChartSessionToken
  • MyChartNetAuthenticationTicket
  • UpdateMyChartContext
 • VDT/CCD*
  • CCDDownload / VisitRecordDownload
  • ROIDownloadTracker
 • Open Scheduling*
  • WPCOOKIE
 • SSO* (Benyttes ved login i NemLogin med NemID)
  • ProxySubjectIDVariable
  • CookieName
 • Miscellaneous
  • openWindows
  • cookie_test
  • LOCALECOOKIENAME
  • MobileOptimizedMode
 • Microsoft Cookies
  • ASPSESSIONID
  • ASP.NET_SessionId
  • __RequestVerificationToken_
Tilbage til toppen

Kan du undgå cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra Min Sundhedsplatform, kan du blokere for alle fremtidige cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at brugeroplevelsen ikke er god, når du har blokeret for cookies, og derfor anbefaler vi ikke, at du gør det.

Tilbage til toppen