Fejl: aktivér cookies for at logge ind på Min Sundhedsplatform.

Fuldmagter


Pårørende eller andre fortrolige over 18 år

Pårørende eller andre fortrolige over 18 år kan få adgang til en patients Min Sundhedsplatform, såfremt begge parter underskriver en fuldmagtserklæring.
Åbn PDF og print fuldmagtserklæringen til voksen (åbner dokument)


Forældre til børn under 15 år

Forældre til børn under 15 år kan få adgang til deres barns Min Sundhedsplatform, såfremt de har forældremyndigheden og underskriver en aftaleerklæring.
Åbn PDF og print Aftaleerklæring – adgang for forældre til barn under 15 år (åbner dokument)


Plejeforældre til børn under 15 år

Plejeforældre til børn under 15 år kan få adgang til deres plejebarns Min Sundhedsplatform, såfremt de har en underskrevet fuldmagtserklæring fra forældremyndighedshaver (typisk biologiske forældre) og underskriver en aftaleerklæring.
Åbn PDF og print aftaleerklæring – adgang til plejeforældre til børn under 15 år (åbner dokument)
Åbn PDF og print fuldmagtserklæring til plejeforældre (åbner dokument)