Fejl: aktivér cookies for at logge ind på Min Sundhedsplatform.

Vilkår & betingelser for Min Sundhedsplatform

Hvad er mine muligheder i Min Sundhedsplatform?

Min Sundhedsplatform giver dig en digital mulighed for at se en del af dine oplysninger, når du er i et forløb på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

I Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:

 • Skrive beskeder til den afdeling, du er i forløb hos
 • Læse journalnotater fra ambulante besøg eller indlæggelser
 • Se aftaler
 • Besvare spørgeskemaer om dit helbred
 • Se svar på dine prøver
 • Deltage i videomøde
 • Anmode om aflysning af aftale.

Husk, at du stadig skal tjekke din indkaldelse i e-Boks.dk eller på borger.dk. Her kan der være vigtig information om, hvordan du forbereder dig til din aftale.


Tilbage til toppen

Hvad sker der, når mit forløb er afsluttet?

Når dit forløb er afsluttet, kan du stadig logge på Min Sundhedsplatform og se dine oplysninger fra hospitalet. Du vil ikke have den samme adgang til at sende beskeder, når du ikke er i et forløb på et hospital i Region Hovedstaden eller Region Sjælland.


Tilbage til toppen

Kan adgangen til Min Sundhedsplatform blive begrænset eller blokeret?

Din adgang kan blive blokeret:

 • Hvis du selv ønsker, at din adgang til Min Sundhedsplatform lukkes
 • Hvis du i høj grad misbruger Min Sundhedsplatform, har hospitalet ret til at begrænse din adgang, så du kun har mulighed for at se dine oplysninger og ikke kan sende beskeder. I helt særlige tilfælde kan hospitalet også deaktivere din profil
 • Ved dødsfald.

Du vil modtage en advarsel, før din profil bliver blokeret.

De samme regler gælder for personer, der har fuldmagt til dine oplysninger i Min Sundhedsplatform.


Tilbage til toppen

Hvad sker der, hvis jeg flytter til en anden region?

Du kan stadig logge på Min Sundhedsplatform, hvis du flytter til en anden region.


Tilbage til toppen

Er der tekniske krav til adgang?

Du kan få adgang til Min Sundhedsplatform via en computer, tablet eller smartphone.


Tilbage til toppen

Hvordan logger jeg på?

Du logger på Min Sundhedsplatform med NemID.
Du kan få NemID, når du:

 • er 15 år eller derover
 • har et dansk cpr-nummer.

Se mere om NemID på nemid.nu/dk.


Tilbage til toppen

Hvorfor skal jeg acceptere vilkår og betingelser?

Første gang du logger på Min Sundhedsplatform, bliver du bedt om at acceptere vilkår og betingelser. Ved at acceptere vilkår og betingelser giver du samtykke til, at den digitale dialog mellem dig og hospitalet primært foregår via Min Sundhedsplatform. Du er stadig velkommen til at kontakte hospitalet via telefon eller på andre måder, hvis du har behov for det.


Tilbage til toppen

Hvem kan få adgang til Min Sundhedsplatform?

Du er den eneste, der kan se dine data i Min Sundhedsplatform, medmindre du har givet andre adgang med en fuldmagt.


Tilbage til toppen

Hvem kan jeg give fuldmagt til?

Du kan give fuldmagt til, at pårørende eller andre over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Læs mere om, hvordan du giver fuldmagt på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.


Tilbage til toppen

Kan jeg som forælder få adgang til mit barns profil?

Forældre til børn under 15 år kan få adgang til deres barns Min Sundhedsplatform, såfremt de har forældremyndigheden og underskriver en aftaleerklæring. Læs mere om, hvordan du får fuldmagt til dit barns profil på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.


Tilbage til toppen

Kan jeg som plejeforældre få adgang til barnets profil?

Som plejeforælder har du mulighed for at få adgang til dit plejebarns profil i Min Sundhedsplatform. Det kræver, at barnet er under 15 år, og at forældremyndighedshaver (typisk de biologiske forældre) underskriver en fuldmagtserklæring. Du skal underskrive en aftaleerklæring for at få adgang. Læs mere om fuldmagt og aftaleerklæring på forsiden af Min Sundhedsplatform under ’Fuldmagter’.


Tilbage til toppen

Hvad gør jeg, hvis jeg har rettelser til oplysninger i Min Sundhedsplatform?

Oplysningerne i Min Sundhedsplatform kommer fra din patientjournal. Ifølge lovgivningen må oplysninger i patientjournalen ikke slettes eller gøres ulæselige. Hvis det er nødvendigt at rette eller tilføje i patientjournalen, sker det på en sådan måde, at den oprindelige tekst bevares.

Hvis du har rettelser til oplysningerne i Min Sundhedsplatform og dermed også til oplysningerne i din journal, skal du hurtigst muligt kontakte den pågældende afdeling. Dine rettelser vil komme til at stå som en tilføjelse, sådan at den ovennævnte lovgivning om oplysninger i patientjournalen overholdes.


Tilbage til toppen

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg ønsker at klage?

Du kan klage over forhold vedrørende Min Sundhedsplatform til det afsnit, den afdeling eller ambulatorium, du er tilknyttet. Du kan også sende en klage til hospitalsdirektionen. Hvis du mener, at oplysningerne i din patientjournal er forkerte, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan se mere om dette på www.stpk.dk. Her kan du også finde et klageskema og udfylde skemaet via NemID


Tilbage til toppen

Hvad er politikken for informationssikkerhed?

Du kan se Region Sjællands og Region Hovedstadens informationssikkerhedspolitik på henholdsvis regionsjaelland.dk/persondatapolitik og regionhovedstaden.dk/persondatapolitik.


Tilbage til toppen

Hvordan behandler I mine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger bliver behandlet efter persondatalovens regler. Det betyder, at dine data bliver behandlet sikkert og fortroligt. Min Sundhedsplatform er underlagt de samme høje krav til sikkerhed som patientjournaler.

Læs mere om datasikkerhed under Datasikkerhed og cookies.


Tilbage til toppen

Hvorfor bliver jeg automatisk logget af?

Du bliver automatisk logget af, hvis der går mere end 10 minutter uden aktivitet. Det gør vi for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi anbefaler, at du logger af Min Sundhedsplatform, når du ikke bruger det aktivt - selv for et kortere øjeblik.


Tilbage til toppen

Hvor bliver beskeder gemt?

Beskeder, du sender og modtager via Min Sundhedsplatform, bliver gemt i din journal. Det giver mulighed for, at du og hospitalet efterfølgende kan se dialogen i journalen.


Tilbage til toppen

Hvor har I mine kontaktoplysninger fra?

Vi har en række kontaktoplysninger om dig, som du kan se på siden Mine kontaktoplysninger, når du er logget ind:

 • Din adresse får vi fra CPR-/folkeregisteret. Den kan du ikke ændre i Min Sundhedsplatform.
 • Telefonnumre og e-mailadresse har du enten selv indtastet i Min Sundhedsplatform, eller afdelingen har spurgt dig om disse oplysninger og registreret dem.

Nogle afdelinger bruger dit telefonnummer til at kontakte dig vedrørende aftaler og andet praktisk. Vi bruger din e-mailadresse til at sende dig notifikationer om nyt i Min Sundhedsplatform. Notifikationerne indeholder ikke personfølsomme oplysninger om dit helbred eller forløb.


Tilbage til toppen

Kan I se, hvordan jeg bruger Min Sundhedsplatform?

Oplysninger om din brug af Min Sundhedsplatform bliver gemt. Det vil sige oplysninger om hvilke sider, du har besøgt, og hvilke funktioner du bruger. Oplysningerne bliver gemt for at kunne leve op til lovkravene om behandling af personoplysninger herunder vores oplysningspligt over for dig.


Tilbage til toppen

Bliver der brugt cookies?

Min Sundhedsplatform bruger cookies. En cookie er en kode, der bliver gemt på din computer. Den husker dig og dine præferencer. Det er for eksempel, hvilke emner du søger efter, hvad du klikker på og hvilken browser, du bruger (Internet Explorer, Firefox, Chrome eller lignende).

Cookies spreder ikke virus eller andre skadelige programmer. De gør det nemmere for dig at bruge internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra.


Tilbage til toppen

Hvad bliver cookies brugt til?

Første gang du besøger Min Sundhedsplatform, modtager du automatisk én eller flere cookies. Cookies er med til at give data om dit besøg. Vi bruger den statistiske viden til at forbedre brugeroplevelsen.

Vi indsamler f.eks. informationer om:

 • Hvornår og hvor lang tid du er på de enkelte sider
 • Hvilke og hvor mange sider og tjenester du besøger
 • Om din computer har besøgt os før
 • Hvilken browser og styresystem du bruger
 • Hvilken IP-adresse din computer har.

Min Sundhedsplatform bruger også cookies til at sikre, at vores tjenester fungerer, som de skal rent teknisk. Vi registrerer ingen personlige oplysninger ved hjælp af cookies.


Tilbage til toppen

Kan du undgå cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies fra Min Sundhedsplatform, kan du blokere for alle fremtidige cookies og slette eksisterende cookies fra din harddisk. Du skal dog være opmærksom på, at brugeroplevelsen bliver forringet, når du har blokeret for cookies. Vi anbefaler derfor, at du bruger cookies.


Tilbage til toppen

Min Sundhedsplatform anvender kun teknisk nødvendige cookies

Min Sundhedsplatform anvender teknisk nødvendige cookies, som du kan læse mere om på siden ”Datasikkerhed og cookies” i Min Sundhedsplatform.


Tilbage til toppen